English
DomovO nasNavigatoricaSvetovanje managementuRešitveAktivnostiKontakt

Rešitve

Vsaka organizacija je neponovljiva, zato slepo prenašanje receptov ali praks ne deluje. V Arbori pomagamo svojim partnerjem, da ustvarjajo višjo dodano vrednost tako, da povečajo zavzetost, strokovnost in usposobljenost svojih zaposlenih, torej zmožnosti posameznikov in organizacije kot celote. Z izboljšanjem medsebojnih odnosov se harmonizira delovanje celotne organizacije, s tem pa tudi njena učinkovitost. S sooblikovanjem novih pristopov gradimo na izkušnjah sodobne organiziranosti in vrhunskih HRM praks.

Oblikujemo:

  • Orodja in mehanizme za obvladovanje in poenostavljanje poslovnih/delovnih procesov
  • Mehanizme za usklajevanje poslovnih in osebnih ciljev ter s tem povečano uspešnost zaposlenih in celotne družbe
  • Orodja za spremembo odnosa zaposlenih do dela, za bistveno izboljšavo medsebojnih odnosov in komunikacije
  • Navigacijo / svetovanje za poenostavljeno in uspešno delo z ljudmi
  • Navigacijo za odkritje in izboljšanje ključnih kompetenčnih prednosti in rast
O nas   |   Navigatorica   |   Svetovanje managementu   |   Rešitve   |   Aktivnosti   |   Kontakt


Copyright Arbora d.o.o.